Ліцензійна угодаЛіцензійна угода

Адміністрація Сайту (Ліцензіар) надає Вам право використання Програм для ЕОМ Сайту Моя Україна - моя Родина, на умовах, які є предметом цієї Ліцензійної угоди. У цьому зв'язку, Вам необхідно уважно ознайомитися з умовами цієї Ліцензійної угоди, яка розглядається Адміністрацією Сайту як публічна оферта відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України. 

1. Терміни, які використовуються в цій Угоді
 • 1.1. Сайт Моя Україна - моя Родина (або Сайт) – інтернет-ресурс, який складається із сукупності (а) Програм для ЕОМ (включаючи Додатки API) і (б) інформації (контенту), розміщеної в них Адміністрацією та/або Користувачами. Сайт Моя Україна - моя Родина міститься в інформаційній системі, що забезпечує доступність такої інформації в мережі Інтернет з мережевого адресою (доменному імені): http://ukraine.heaglobe.com (включаючи всі рівні зазначеного домену, як функціонуючі на дату укладення цього Ліцензійного договору, так і ті, які запускаються і запроваджувані в експлуатацію протягом всього терміну його дії).
 • 1.2. Програми для ЕОМ Сайту Моя Україна - моя Родина (або Програми для ЕОМ) – представлені в об'єктивній формі сукупності даних і команд, яка крутиться на ЕОМ Користувача, які породжують аудіовізуальні відображення і виконують певні функції Сайту та/або відповідають за функціонування Сайту в цілому. Право використання Програм для ЕОМ Сайту Моя Україна - моя Родина, за винятком Додаткового функціоналу Сайту, надається Адміністрацією Користувачу на безоплатній основі згідно з умовами цієї Угоди.
 • 1.3. Додатки API – програми для ЕОМ, які виконуються на ЕОМ Користувача в складі Програм для ЕОМ Сайту Моя Україна - моя Родина і візуально представлені Користувачеві у вигляді різних інтерактивних візуальних сервісів (ігор, електронних сервісів і т.д.), які можуть використовуватися Користувачем поряд з основним функціоналом Сайту. Право використання функціоналу Додатків API, за винятком Додаткового функціоналу Додатків API, надається Адміністрацією Користувачу на безоплатній основі згідно з умовами цієї Угоди.
 • 1.4. Додатковий функціонал Сайту – програмні коди, які виконуються на ЕОМ Користувача в складі Програм для ЕОМ Сайту Моя Україна - моя Родина і виконують певні додаткові функції Сайту. Елементи, які складають Додатковий функціонал Сайту, є Подарунки, Стікери та Додатковий функціонал Додатків API. Умови відшкодувального надання Адміністрацією Користувачеві права використання Додаткового функціоналу Сайту визначені в цій Угоді.
 • 1.5. Ліцензіар (або Адміністрація) – Товариство з обмеженою відповідальністю «Моя Україна - моя Родина», юридична особа, створена за законодавством України, зареєстроване за адресою: 02222, Київ, вул. Закревського, 28, та що володіє необхідними правами на надання Користувачеві права використовувати Програми для ЕОМ Сайту Моя Україна - моя Родина.
 • 1.6. Ліцензіат (або Користувач) – фізична особа, зареєстрована на Сайті згідно до Правилами користування Сайтом Моя Україна - моя Родина.
 • 1.7. Угода – текст цієї Ліцензійної угоди між Адміністрацією Сайту (Ліцензіаром) і Користувачем (Ліцензіатом), що містить всі необхідні і суттєві умови ліцензійного договору про надання прав використання Програм для ЕОМ Сайту Моя Україна - моя Родина. Ця Угода укладається між Адміністрацією та Користувачем в спрощеному порядку і є договором приєднання за змістом ч. 4 ст. 1109 ЦК України.

2. Статус цієї Угоди
 • 2.1. Ця Угода визначає умови надання Користувачеві права використання Програм для ЕОМ Сайту Моя Україна - моя Родина. Ця Угода також поширюється на відносини, пов'язані з правами та інтересами третіх осіб, не є Користувачами Сайту, але чиї права та інтереси можуть бути порушені в результаті дій Користувачів Сайту.
 • 2.2. Предметом цієї Угоди є надання Адміністрацією Користувачу на умовах простої невиключної ліцензії права використання Програм для ЕОМ Сайту Моя Україна - моя Родина. Крім цієї Угоди, до угоди між Адміністрацією та Користувачем відносяться всі спеціальні документи, які регулюють надання окремого функціоналу Сайту і розміщені у вільному доступі в відповідних розділах Сайту в мережі Інтернет.
 • 2.3. Користувач зобов'язаний повністю ознайомитися з цією Угодою до моменту реєстрації на Сайті. Реєстрація на Сайті, а також будь-яке використання Сайту (Програм для ЕОМ Сайту Моя Україна - моя Родина і/або розміщеної в них інформації (контенту) означає, що користувач беззастережно та у повному обсязі приймає цю Угоду відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України.
 • 2.4. Ця Угода може бути змінена та/або доповнена Адміністрацією в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення Користувача. Ця Угода є відкритим і загальнодоступним документом. Чинна редакція Угоди розташовується в мережі Інтернет за адресою: http://ukraine.heaglobe.com/licenceАдміністрація рекомендує Користувачам регулярно перевіряти умови цієї Угоди на предмет їхньої зміни та/або доповнення. Продовження використання Сайту Користувачем і надалі після внесення змін та/або доповнень до цієї Угоди означає прийняття і згоду Користувача з такими змінами та/або доповненнями.

3. Межі використання Користувачем Програм для ЕОМ Сайту Моя Україна - моя Родина
 • 3.1. Користувач має право:
  • 3.1.1. взаємодіяти з іншими Користувачами Сайту Моя Україна - моя Родина використовуючи Програм для ЕОМ;
  • 3.1.2. використовувати Програми для ЕОМ Сайту Моя Україна - моя Родина відповідно до їхнього призначення та функціональних можливостей;
  • 3.1.3. відтворювати і використовувати Додатки API відповідно до їхнього функціонального призначення;
 • 3.2. Користувач не має права:
  • 3.2.1. відтворювати, дублювати, копіювати, продавати, поширювати, здійснювати торгові операції і перепродавати право використання та / або самі Програми для ЕОМ Сайту Моя Україна - моя Родина для будь-яких цілей, за винятком випадків, коли такі дії були прямо дозволені Користувачу відповідно до умов цієї Угоди;
  • 3.2.2. перекладати Програми для ЕОМ Сайту Моя Україна - моя Родина на інші мови;
  • 3.2.3. поширювати поза Сайтом Моя Україна - моя Родина в комерційних чи некомерційних цілях аудіовізуальні та/або графічні відображення, присутні в Програмах для ЕОМ Сайту Моя Україна - моя Родина, а також будь-які елементи їхнього дизайну або інтерфейсу користувача, за відсутності письмового дозволу відповідних правовласників на вчинення вищевказаних дій;
  • 3.2.4. використовувати Програми для ЕОМ іншими способами, не передбаченими цією Угодою, і що виходять за рамки звичайного процесу функціонування Програм для ЕОМ Сайту Моя Україна - моя Родина.

4. Порядок надання Адміністрацією Користувачу права використання Програм для ЕОМ Сайту Моя Україна - моя Родина
 • 4.1. Право використання Програм для ЕОМ Сайту Моя Україна - моя Родина, за винятком права використання Додаткового функціоналу Сайту, надається Адміністрацією Користувачу безоплатно на умовах простої невиключної ліцензії з моменту реєстрації Користувача на Сайті Моя Україна - моя Родина, або з моменту початку використання Сайту (Програм для ЕОМ Сайту Моя Україна - моя Родина та/або розміщеної в них інформації (контенту).
 • 4.2. Право використання Додаткового функціоналу Сайту може також надаватися Користувачеві іншими способами, передбаченими функціональними можливостями Сайту Моя Україна - моя Родина.

5. Обмеження відповідальності Адміністрації Сайту Моя Укоаїна - моя Родина
 • 5.1. Користувач використовує Програми для ЕОМ на власний страх і ризик. Використання Програм для ЕОМ здійснюється в стані «як є».
 • 5.2. Адміністрація не несе відповідальності за можливі протиправні дії Користувача або третіх осіб.
 • 5.3. Адміністрація не несе відповідальності за висловлювання Користувача, опубліковані за допомогою використання Програм для ЕОМ Сайту Моя Україна - моя Родина. Адміністрація не несе відповідальності за поведінку Користувача при використанні ним Програм для ЕОМ.
 • 5.4. Адміністрація не несе відповідальності за втрату Користувачем можливості доступу до свого акаунту на Сайті (втрату логіна, пароля, іншої інформації, необхідної для використання Програм для ЕОМ Сайту Моя Україна - моя Родина).
 • 5.5. Адміністрація не гарантує, що:
  • 5.5.1. Програми для ЕОМ задовольнятимуть суб'єктивним вимогам та очікуванням Користувача;
  • 5.5.2. процес використання Програм для ЕОМ буде протікати безперервно, швидко, без технічних збоїв, надійно і без помилок;
  • 5.5.3. результати, які можуть бути отримані з використанням Програм для ЕОМ будуть безпомилковими;
  • 5.5.4. Програми для ЕОМ будуть доступні і можуть використовуватися цілодобово, в якийсь конкретний момент часу або протягом будь-якого періоду часу.
 • 5.6. Користувач приймає і погоджується, що регулярне тривале (безперервне) знаходження у персонального комп'ютера, використання інших технічних пристроїв, може викликати різні ускладнення фізичного стану, в тому числі ослаблення зору, сколіоз, різні форми неврозів та інші негативні впливи на організм. Користувач гарантує, що він використовуватиме Програми для ЕОМ виключно упродовж розумного часу, з перервами на відпочинок чи інші заходи з профілактики фізичного стану, якщо такі рекомендовані або приписані Користувачеві.

6. Умови про інтелектуальні права
 • 6.1. Виняткові права на Програми для ЕОМ Сайту Моя Україна - моя Родина:
  • 6.1.1. Все Програми для ЕОМ є об'єктами виняткових прав Адміністрації чи інших правовласників, всі права на ці об'єкти захищені;
  • 6.1.2. Крім випадків, встановлених цією Угодою, а також чинним законодавством України, ніякі Програми для ЕОМ не можуть бути скопійовані (відтворені), перероблені, поширені, відображені у фреймі, опубліковані, викачані, передані, продані або іншим способом використані цілком або частинами без попереднього дозволу правовласника, крім випадків, коли правовласник явним чином виразив свою згоду на вільне використання Програм для ЕОМ будь-якою особою;
  • 6.1.3. Використання Користувачем Програм для ЕОМ, доступ до яких отриманий виключно для особистого некомерційного використання, допускається за умови збереження всіх знаків авторства (копірайтів) або інших повідомлень про авторство, збереження імені автора в незмінному вигляді і збереженні самої Програми для ЕОМ в незмінному вигляді;
  • 6.1.4. Будь-яке використання Програм для ЕОМ, крім дозволеного в цій Угоді або в разі явно вираженої згоди правовласника на таке використання, без попереднього письмового дозволу правовласника, категорично заборонено;
  • 6.1.5. Якщо інше явно не встановлено в цій Угоді, ніщо в цій Угоді не може бути розглянуте як передача Користувачеві виняткових прав на контент Сайту та/або Програм для ЕОМ.

7.Територія і термін дії цієї Угоди
 • 7.1. Користувач має право використовувати Програми для ЕОМ Сайту Моя Україна - моя Родина способами, описаними в цій Угоді, на всій території України, а також інших територіях, на яких вони доступні в рамках звичайного процесу функціонування Сайту.
 • 7.2. Ця Угода діє з моменту прийняття її умов Користувачем і діє протягом 1 (Одного) календарного року.
 • 7.3. Дія цієї Угоди автоматично продовжується ще на кожний наступний 1 (Один) рік, якщо до закінчення зазначеного терміну дії Угоди:
  • 7.3.1. Адміністрація не прийме рішення про зміну положень цієї Угоди, про необхідність укладення з Користувачем нової угоди, повного або часткового припинення обслуговування Програм для ЕОМ і припинення до них доступу, припинення цієї Угоди щодо Користувача або припинення доступу до Програм для ЕОМ щодо Користувача;
  • 7.3.2. Користувач не прийме рішення про припинення права використання програм для ЕОМ.
 • 7.4. Адміністрація має право в будь-який час без сповіщення Користувача і без пояснення причин припинити дію цієї Угоди в односторонньому позасудовому порядку з негайним припиненням доступу і можливості використовувати Сайт і без відшкодування будь-яких витрат, збитків або повернення отриманого за Угодою, в тому числі в разі:
  • 7.4.1. закриття Сайту Моя Україна - моя Родина;
  • 7.4.2. будь-якого, в тому числі одноразового, порушення Користувачем умов цієї Угоди, Правил користування Сайтом Моя Україна - моя Родина або положень спеціальних документів, розміщених на Сайті.
 • 7.5. Користувач вправі припинити цю Угоду в односторонньому позасудовому порядку шляхом видалення свого аккаунта на Сайті в порядку, передбаченому спеціальними документами, розміщеними на Сайті.
 • 7.6. Користувач погоджується і повністю визнає, що всі виключні права на Програми для ЕОМ Сайту Моя Україна - моя Родина, належать Адміністрації або третім особам, якщо інше в явному вигляді не вказано в Угоді або на Сайті.
 • 7.7. Користувач не має права використовувати будь складові Програм для ЕОМ поза Сайту без попередньої письмової згоди Адміністрації.
 • 7.8. Користувач розуміє, приймає і погоджується, що будь-які елементи Програм для ЕОМ охороняються авторським правом. Незважаючи на те, що Користувачеві надаються права використання Програм для ЕОМ під час використання Сайту, таке використання Програм для ЕОМ не є і не може бути розцінено за жодних обставин як передача та/або поступка виключного права щодо зазначених програм від Адміністрації до Користувача.
 • 7.9. Справжнього Угода не передбачає поступку яких-небудь виняткових прав або видачу виключної ліцензії на будь-які складові Програм для ЕОМ від Адміністрації до Користувача.
 • 7.10. Якщо Користувачу відповідно до законів його держави заборонено користуватися Програмами для ЕОМ в режимі онлайн або існують інші законодавчі обмеження, включаючи обмеження за віком допуску до подібних програм для ЕОМ, Користувач не має права використовувати Програми для ЕОМ. В такому випадку Користувач самостійно несе відповідальність за використання Програм для ЕОМ на території своєї держави і порушення місцевого законодавства.
 • 7.11. Ця Угода може бути змінена Адміністрацією без будь-якого попереднього повідомлення. Будь-які зміни в Угоді, здійснені Адміністрацією в односторонньому порядку набирають чинності з моменту опублікування таких змін на Сайті. Користувач зобов'язується самостійно перевіряти Угоду на предмет змін. Нездійснення Користувачем дій по ознайомленню з Угодою та/або зміненої редакції Угоди не може служити підставою для невиконання Користувачем своїх зобов'язань та недотримання Користувачем обмежень, встановлених Угодою.
 • 7.12. Недійсність одного або декількох положень цієї Угоди, визнана в установленому порядку набрала чинності рішенням суду, не тягне для Користувача і Адміністрації недійсності Угоди в цілому. У разі визнання одного або декількох положень Угоди в установленому порядку недійсними, Адміністрація і Користувач зобов'язуються виконувати взяті на себе за Угодою зобов'язання способом, максимально близько до такого при укладенні та/або узгодженому зміні Угоди.
 • 7.13. Ця Угода та взаємовідносини Адміністрації та Користувача у зв'язку з цією Угодою та використанням Програм для ЕОМ регулюються законодавством України.
 • 7.14. Щодо форми і способу укладання цієї Угоди також застосовуються норми Цивільного Кодексу України, що регулюють порядок та умови укладення договору шляхом акцепту публічної оферти.
 • 7.15. Усі суперечки сторін за цією угодою підлягають вирішенню шляхом листування та переговорів з використанням обов'язкового досудового (претензійного) порядку. У разі неможливості досягти згоди між сторонами шляхом переговорів протягом 60 (шістдесяти) календарних днів з моменту отримання іншою стороною письмової претензії, розгляд спору повинно бути передано будь зацікавленою стороною в суд загальної юрисдикції за місцем знаходження Адміністрації (з виключенням підсудності справи будь-яким іншим судам).
 • 7.16. З будь-яких питань, пов'язаних з виконанням цієї Угоди, прохання звертатися за адресою реєстрації Адміністрації Сайту Моя Україна - моя Родина: 02222, Київ, вул. Закревського, 28.