Правила
Правила користування сайтом Моя Україна - моя Родина
Ласкаво просимо на сайт Моя Україна - моя Родина, інтернет-ресурс, який допомагає Вам підтримувати зв'язок з Вашими старими і новими друзями. Сайт Моя Україна - моя Родина (http://ukraine.heaglobe.com) – це мережевий проект, що об'єднує людей.  

Адміністрація Сайту надає Вам доступ до використання Сайту 
Моя Україна - моя Родина і його функціоналу на умовах, які є предметом справжніх Правил користування Сайтом Моя Україна - моя Родина. У цьому зв'язку, Вам необхідно уважно ознайомитися з умовами цих Правил, які розглядаються Адміністрацією Сайту як публічна оферта відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України. 


1.Терміни, які використовуються у цих Правилах
 • 1.1. Сайт Моя Україна - моя Родина (або Сайт) – інтернет-ресурс, який складається із сукупності (а) програм для ЕОМ (програмних кодів, що виконуються на ЕОМ) і (б) інформації (Контенту), розміщеної в них Адміністрацією та/або Користувачами. Сайт Моя Україна - моя Родина міститься в інформаційній системі, що забезпечує доступність такої інформації в мережі Інтернет з мережевого адресою (доменному імені): http://ukraine.heaglobe.com (включаючи всі рівні зазначеного домену, як функціонуючі на дату прийняття Користувачем цих Правил, так і запускаються і запроваджувані в експлуатацію протягом всього терміну його дії).
 • 1.2. Додатковий функціонал Сайту – програмні коди, які виконуються на ЕОМ у складі програм для ЕОМ Сайту Моя Україна - моя Родина і виконують певні додаткові функції Сайту. Перелік елементів, які становлять Додатковий функціонал Сайту, а також умови надання Адміністрацією Користувачу права на їх використання визначені в ліцензійній угоді, чинна редакція якого розташовується у вільному доступі в мережі Інтернет за адресою: http://ukraine.heaglobe.com/licence, яка заключається Адміністрацією Сайту з Користувачем в спрощеному порядку та є договором приєднання за змістом ч. 4 ст. 1109 ЦК України.

2. Статус Правил користування Сайтом Моя Україна - моя Родина
 • 2.1 Чинні Правила користування Сайтом Моя Україна - моя Родина (раніше і далі - Правила) розроблені Адміністрацією сайту і визначають умови використання та розвитку Сайту, а також права та обов'язки його Користувачів і Адміністрації. Правила поширюються також на відносини, пов'язані з правами та інтересами третіх осіб, які не є Користувачами Сайту, але чиї права та інтереси можуть бути порушені в результаті дій Користувачів Сайту.
 • 2.2. Чинні Правила є юридично обов'язковою угодою між Користувачем і Адміністрацією Сайту, предметом якої є надання Адміністрацією Сайту Користувачеві послуг з використання Сайту і його сервісів (далі – Послуги). Крім чинних Правил, до угоди між Користувачем і Адміністрацією сайту належать усі спеціальні документи, що регулюють надання окремих сервісів Сайту і розміщені у відповідних розділах Сайту в мережі Інтернет.
 • 2.3. Користувач зобов'язаний повністю ознайомитися з чинними Правилами до моменту реєстрації на Сайті. Реєстрація Користувача на Сайті означає повне і беззастережне прийняття Користувачем чинних Правил відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України.
 • 2.4. Чинні Правила можуть бути змінені та/або доповнені Адміністрацією Сайту в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення. Чинні Правила є відкритим і загальнодоступним документом. Діюча редакція Правил розташовується в мережі Інтернет за адресою: http://ukraine.heaglobe.com/pravila. Адміністрація Сайту рекомендує Користувачам регулярно перевіряти умови цих Правил на предмет їхньої зміни та/або доповнення. Продовження використання Сайту Користувачем після внесення змін та/або доповнень в дані Правила означає прийняття і згоду Користувача з такими змінами та/або доповненнями.

3. Статус Сайту Моя Україна - моя Родина
 • 3.1. Права на Сайт в цілому і на використання мережевої адреси (доменного імені) http://ukraine.heaglobe.com належать Адміністрації Сайту. Остання надає доступ до Сайту всім зацікавленим особам у відповідності з чинними Правилами та чинним законодавством України.
 • 3.2. Цими Правилами встановлено умови, відповідно до яких права на використання інформації та результатів інтелектуальної діяльності (включаючи, але не обмежуючись літературними, музичними, аудіовізуальними творами та фонограмами, творами графіки та дизайну, фотографічними творами, програмами для ЕОМ) у складі окремих розділів Сайту, можуть належати Користувачам Сайту і іншим особам, самостійно утворила і/або розмістили зазначені об'єкти на Сайті без безпосередньої участі Адміністрації Сайту.

4. Адміністрація Сайту Моя Україна - моя Родина
 • 4.1. Під Адміністрацією Сайту Моя Україна - моя Родина (раніше і далі – Адміністрація Сайту, Адміністрація) в чинних Правилах та інших спеціальних документах, розміщених на Сайті, мається на увазі Товариство з обмеженою відповідальністю «Моя Україна - моя Родина», юридична особа, створена за законодавством України і зареєстрована за адресою: 02222, Київ, вул. Закревського, 28.
 • 4.2. Звернення, пропозиції і претензії фізичних та юридичних осіб до Адміністрації Сайту в зв'язку з чинними Правилами та всіма питаннями щодо функціонування Сайту, порушеннями прав та інтересів третіх осіб при його використанні, а також для запитів уповноважених законодавством України осіб можуть бути спрямовані на поштову адресу ТОВ «Моя Україна - моя Родина», вказану у п. 4.1. чинних Правил.
 • 4.3. Щодо функціонування і розвитку Сайту Адміністрація керується законодавством України, чинними Правилами та іншими спеціальними документами, які розроблені або можуть бути розроблені і прийняті Адміністрацією Сайту з метою регламентації надання Користувачам окремого функціоналу Сайту.
 • 4.4. Жодні положення чинних Правил не надають Користувачеві право на використання фірмового найменування, товарних знаків, доменних імен та інших відмінних знаків Адміністрації Сайту. Право на використання фірмового найменування, товарних знаків, доменних імен та інших відмінних знаків Адміністрації Сайту може бути надано виключно за письмовою згодою з Адміністрацією Сайту.

5. Реєстрація на Сайті Моя Україна - моя Родина і статус Користувача
 • 5.1. Реєстрація Користувача на Сайті є безкоштовною, добровільною і здійснюється за адресою в мережі Інтернет: http://ukraine.heaglobe.com.
 • 5.2. Користувачем Сайту є фізична особа, зареєстрована на Сайті відповідно до встановленого цими Правилами порядком, яка досягла віку, допустимого відповідно до законодавства України для акцепту цих Правил, і яка володіє відповідними повноваженнями (раніше і далі - Користувач).
 • 5.3. При реєстрації на Сайті Користувач зобов'язаний надати Адміністрації Сайту необхідну достовірну та актуальну інформацію для формування персональної сторінки Користувача, а також прізвище та ім'я. Реєстраційна форма Сайту може запитувати у Користувача додаткову інформацію.
 • 5.4. Користувач несе відповідальність за достовірність, актуальність, повноту і відповідність законодавству України наданої при реєстрації інформації та її чистоту від претензій третіх осіб.
 • 5.5. Після надання інформації, зазначеної у п. 5.3. цих Правил, Користувачу створюється чиста персональна сторінка Користувача, що має мережеву адресу виду http://ukraine.heaglobe.com/[певний набір латинських символів]. Користувач має право привласнити персональній сторінці коротке (піддоменне) ім'яї в мережі Інтернет. В якості піддоменного імені не можуть бути обрані слова і найменування, використання яких заборонено відповідно до цих Правил, чинним законодавством України і міжнародними правовими актами, в тому числі, але не обмежуючись, нецензурна лексика, найменування, зареєстровані як товарні знаки (незалежно від класу МКТП), фірмові найменування і комерційні позначення, якщо користувачеві не належать виключні права на них. У разі виявлення порушення даних умов Адміністрація має право заборонити Користувачу використання присвоєного ним піддоменного імені, в тому числі, якщо можливо, передати право його використання належній особі (представнику правовласника). Користувач має право зареєструвати не більше однієї персональної сторінки на Сайті.
 • 5.6. При реєстрації Користувач погоджується з цими Правилами і приймає на себе зазначені в них права і обов'язки, пов'язані з використанням і функціонуванням Сайту. Користувач набуває повний доступ до використання функціоналу Сайту.
 • 5.7. Після успішної реєстрації Користувача на Сайті Адміністрація бере на себе права та обов'язки перед Користувачем, зазначені в цих Правилах.
 • 5.8. Обробка персональних даних Користувача здійснюється відповідно до законодавства України. Адміністрація Сайту обробляє персональні дані Користувача з метою надання Користувачу доступу до використання функціоналу Сайту, у тому числі, в цілях отримання Користувачем персоналізованої (таргетированої) реклами; перевірки, дослідження та аналізу таких даних, що дозволяють підтримувати і покращувати функціонал і розділи Сайту, а також розробляти новий функціонал і розділи Сайту. Адміністрація Сайту вживає всіх необхідних заходів для захисту персональних даних Користувача від неправомірного доступу, зміни, розкриття чи знищення. Адміністрація надає доступ до персональних даних Користувача тільки тим працівникам, підрядникам та агентам Адміністрації, яким ця інформація необхідна для забезпечення функціонування Сайту і надання Користувачеві доступу до його використання. Адміністрація Сайту має право використовувати надану Користувачем інформацію, в тому числі персональні дані, з метою забезпечення дотримання вимог чинного законодавства України (у тому числі з метою попередження та/або припинення незаконних та/або протиправних дій Користувачів). Розкриття наданої Користувачем інформації може бути вироблено лише відповідно до чинного законодавства України на вимогу суду, правоохоронних органів, а також в інших передбачених законодавством України випадках. Оскільки Адміністрація Сайту здійснює обробку персональних даних Користувача з метою виконання цих Правил, в силу положень законодавства про персональні дані згоду Користувача на обробку його персональних даних не потрібно.
 • 5.9. Вибрані Користувачем поштова адреса, ім'я та номер телефону є необхідною і достатньою інформацією для доступу Користувача на Сайт. Користувач не має права передавати свої поштову адресу, ім'я та номер телефону третім особам, несе повну відповідальність за їх збереження, самостійно обираючи спосіб їх зберігання. Користувач на використовуваному їм апаратно-програмному забезпеченні може дозволити зберігання поштовой адреси, ім'я та номеру телефона (з використанням файлів cookies).
 • 5.10. Якщо Користувачем не доведено зворотне, будь-які дії, вчинені з використанням його поштової адреси, імені та номеру телефона, вважаються вчиненими відповідним Користувачем. У випадку несанкціонованого доступу до поштової адреси, імені та номеру телефона і/або персональній сторінці Користувача, або поширення поштової адреси, імені та номеру телефона Користувач зобов'язаний негайно повідомити про це Адміністрації Сайту в установленому порядку.
 • 5.11. Після реєстрації Користувач отримує право самостійно в особистих комерційних або некомерційних цілях створювати, використовувати і визначати зміст власної персональної сторінки та умови доступу інших Користувачів до її вмісту, а також отримує можливість доступу і розміщення інформації на персональних сторінках інших Користувачів (за умови отримання відповідних прав доступу від їх власників), використання соціальних віджетів Моя Україна - моя Родина на сторонніх сайтах без додаткової авторизації. При використанні соціальних віджетів Користувачем стороннім сайтам не надаються дані про поштову скриньку, ім'я та номер телефону користувача, а також його дані, захищені налаштуваннями приватності.
 • 5.12. Користувач як володар інформації, розміщеної на власній персональній сторінці, усвідомлює, що за винятком випадків, встановлених цими Правилами та чинним законодавством України, Адміністрація Сайту не бере участь у формуванні та використанні змісту та контролі доступу інших користувачів до персональної сторінки Користувача.
 • 5.13. Стосовно інформації про себе Користувач має право: (а) самостійно видаляти раніше розміщену Користувачем інформацію на Сайті; (б) самостійно видаляти персональну сторінку Користувача з використанням функціональної можливості «видалити свою сторінку», доступної Користувачеві в розділі «Мої налаштування».

6. Обов'язки Користувача Моя Україна - моя Родина
 • 6.1. При користуванні Послугами Сайту Користувач зобов'язаний:
  • дотримуватися положень чинного законодавства України, цих Правил та інших спеціальних документів Адміністрації Сайту;
  • надавати при реєстрації достовірні, повні та актуальні дані, стежити за їх актуалізацією;
  • інформувати Адміністрацію Сайту про несанкціонований доступ до персональної сторінки та/або про несанкціонований доступ та/або використання поштової адреси, ім'я та номеру телефона Користувача;
  • не надавати доступ іншим Користувачам до власної персональної сторінки або до окремої що міститься на ній інформації у разі, якщо це може призвести до порушення законодавства України та/або цих Правил, спеціальних документів Адміністрації Сайту;
  • не розміщувати на персональній сторінці інформацію та об'єкти (включаючи посилання на них), які можуть порушувати права та інтереси інших осіб;
  • перед розміщенням інформації і об'єктів (включаючи, але не обмежуючись, зображеннями інших осіб, чужими текстами різного змісту, аудіозаписами та відеофільмами) попередньо оцінювати законність їх розміщення;
  • зберігати в таємниці і не надавати іншим Користувачам і третім особам персональні дані, які стали йому відомі в результаті спілкування з іншими Користувачами та іншого використання Сайту персональні дані (включаючи, але не обмежуючись, домашніми адресами, номерами телефонів, адресами електронної пошти, ICQ, паспортними даними, Банківською інформацією) та інформацію про приватне життя інших Користувачів та третіх осіб без отримання відповідного попереднього дозволу останніх;
  • здійснювати резервне копіювання важливої для Користувача інформації, що зберігається на його персональній сторінці .
 • 6.2. У разі наявності сумнівів щодо законності здійснення тих чи інших дій, у тому числі, за розміщення інформації або надання доступу, Адміністрація Сайту рекомендує утриматися від здійснення останніх.
 • 6.3. Користувачу при використанні Сайту забороняється.:
  • 6.3.1. реєструватися в якості Користувача від імені або замість іншої особи («фальшивий акаунт») або реєструвати групу (об'єднання) осіб або юридичну особу в якості Користувача. При цьому, можлива реєстрація від імені і за дорученням іншої фізичної особи або юридичної особи за умови отримання необхідних повноважень у порядку та формі, передбачених законодавством України;
  • 6.3.2. вводити Користувачів в оману щодо своєї особи, використовуючи поштову адресу, ім'я та номер телефону іншого зареєстрованого Користувача;
  • 6.3.3 спотворювати відомості про себе, свій вік, або свої стосунки з іншими особами або організаціями;
  • 6.3.4. завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати будь-яку інформацію, яка:
   • (а) містить погрози, дискредитує, ображає, принижує честь і гідність чи ділову репутацію або порушує недоторканність приватного життя інших Користувачів або третіх осіб;
   • (б) порушує права неповнолітніх осіб;
   • (в) є вульгарною або непристойною, містить нецензурну лексику, містить порнографічні зображення і тексти або сцени сексуального характеру за участю неповнолітніх;
   • (г) містить сцени насильства, або нелюдського поводження з тваринами;
   • (ґ) містить опис засобів і способів суїциду, будь-яке підбурювання до його здійснення;
   • (д) пропагує і/або сприяє розпалюванню расової, релігійної, етнічної ненависті або ворожнечі, пропагує фашизм чи ідеологію расової переваги;
   • (е) містить екстремістські матеріали;
   • (є) пропагує злочинну діяльність або містить поради, інструкції або керівництва по здійсненню злочинних дій;
   • (ж) містить інформацію обмеженого доступу, включаючи, але не обмежуючись, державною і комерційною таємницею, інформацією про приватне життя третіх осіб;
   • (з) містить рекламу або описує привабливість вживання наркотичних речовин, в тому числі «цифрових наркотиків» (звукових файлів, які мають вплив на мозок людини за рахунок бінауральних ритмів), інформацію про поширення наркотиків, рецепти їх виготовлення і поради щодо вживання;
   • (и) носить шахрайський характер;
   • (і) а також порушує інші права та інтереси громадян і юридичних осіб або вимоги законодавства України.
  • 6.3.5. незаконно завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати інтелектуальну власність Користувачів і третіх осіб;
  • 6.3.6. здійснювати масові розсилання повідомлень без згоди Користувачів Сайту;
  • 6.3.7. використовувати програмне забезпечення та здійснювати дії, спрямовані на порушення нормального функціонування Сайту і його сервісів або персональних сторінок Користувачів;
  • 6.3.8. завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати віруси, трояни та інші шкідливі програми;
  • 6.3.9. використовувати без спеціального на те дозволу Адміністрації Сайту автоматизовані скрипти (програми) для збору інформації на Сайті і (або) взаємодії з Сайтом та його сервісами;
  • 6.3.10. будь-яким способом, у тому числі, але не обмежуючись, шляхом обману, зловживання довірою, злому, намагатися отримати доступ до поштової адреси, імені та номеру телефона іншого Користувача;
  • 6.3.11. здійснювати незаконний збір і обробку персональних даних інших осіб;
  • 6.3.12. здійснювати (намагатися отримати) доступ до яких-небудь Послуг іншим способом, окрім як через інтерфейс, наданий Адміністрацією Сайту, за винятком випадків, коли такі дії були прямо дозволені Користувачеві відповідно з окремою угодою з Адміністрацією;
  • 6.3.13. відтворювати, дублювати, копіювати, продавати, здійснювати торгові операції і перепродавати Послуги для будь-яких цілей, за винятком випадків, коли такі дії були прямо дозволені Користувачеві відповідно з умовами окремої угоди з Адміністрацією;
  • 6.3.14. розміщувати комерційну і політичну рекламу поза спеціальних розділів Сайту, встановлених Адміністрацією Сайту;
  • 6.3.15. розміщувати будь-яку іншу інформацію, яка, на особисту думку Адміністрації, є небажаною, не відповідає цілям створення Сайту, ущімлює інтереси Користувачів або з інших причин є небажаною для розміщення на Сайті.
  • 6.3.16. здійснювати самостійно або від імені інших користувачів з використанням функціоналу їх акаунту, в тому числі шляхом введення в оману або з обіцянкою заохочення, в тому числі з використанням будь-яких програм, автоматизованих скриптів, масових однотипних дій, спрямованих на штучне підвищення показників лічильників Сайту (числа друзів, відміток «Мені подобається», подій «Розповісти друзям» тощо).
 • 6.4. Користувач несе особисту відповідальність за будь-яку інформацію, яку розміщує на Сайті, повідомляє іншим Користувачам, а також за будь-які взаємодії з іншими Користувачами, здійснювані на свій ризик.
 • 6.5. У разі незгоди Користувача з цими Правилами або їх оновленнями, Користувач зобов'язаний відмовитися від його використання, поінформувавши про це Адміністрацію Сайту в установленому порядку.
 • 6.6. Придбання Користувачем права використання Додаткового функціоналу Сайту здійснюється на підставі ліцензійної угоди, текст якої розташований у вільному доступі в мережі Інтернет за адресою:http://ukraine.heaglobe.com/licence, який укладається Адміністрацією Сайту з Користувачем в спрощеному порядку і є договором приєднання за змістом ч. 4 ст. 1109 ЦК України.

7. Умови про інтелектуальні права
 • 7.1. Виключні права на Контент, розміщений на Сайті.
  • 7.1.1. Всі об'єкти, розміщені на Сайті, в тому числі елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, скрипти, програми, музика, звуки і інші об'єкти і їх добірки (далі - Контент), є об'єктами виняткових прав Адміністрації, Користувачів Сайту і інших правовласників, всі права на ці об'єкти захищені.
  • 7.1.2. Крім випадків, встановлених цими Правилами, а також чинним законодавством України, ніякий Контент не може бути скопійований (відтворений), перероблений, поширений, відображений у фреймі, опублікований, викачаний, переданий, проданий або іншим способом використаний цілком або по частинах без попереднього дозволу правовласника, крім випадків, Коли правовласник явним чином виразив свою згоду на вільне використання Контенту будь-якою особою.
  • 7.1.3. Користувач, розміщуючи на Сайті Контент, що належить йому на законних підставах, надає іншим користувачам невиняткове право на його використання шляхом перегляду, відтворення (у тому числі копіювання), переробку (у тому числі на роздруківку копій) та інші права винятково з метою особистого некомерційного використання, крім випадків, Коли таке використання завдає або може завдати шкоду охоронюваним законом інтересам правовласника.
  • 7.1.4. Використання Користувачем Контенту, доступ до якого отриманий виключно для особистого некомерційного використання, допускається за умови збереження всіх знаків авторства (копірайтів) або інших повідомлень про авторство, збереження імені автора в незмінному вигляді, збереження твору в незмінному вигляді.
  • 7.1.5. Користувач надає також Адміністрації Сайту невиключне право використовувати на безоплатній основі розміщений на Сайті і яке належить йому на законних підставах Контент в цілях забезпечення Адміністрацією Сайту функціонування Сайту в обсязі, що визначається функціоналом і архітектурою Сайту. Зазначене невиключне право надається на термін розміщення Контенту на Сайті, включає право переробки Контенту шляхом розміщення і для подальшого показу спільно з Контентом та/або з його використанням Контенту рекламної інформації та поширює свою дію на території країн усього світу. Адміністрація Сайту має право передавати права, зазначені в цьому пункті третім особам.
  • 7.1.6. Якщо Користувач видаляє свій Контент з Сайту, невиключне право, згадане в п. 7.1.5. цих Правил, буде автоматично відкликано, проте Адміністрація залишає за собою право в разі необхідності, зумовленої технічними особливостями роботи Сайту, зберігати архівні копії користувача Контенту протягом необхідного терміну.
  • 7.1.7. Крім свого власного Контенту, Користувач не має права завантажувати або іншим чином доводити до загального відома (публікувати на Сайті) Контент інших сайтів, баз даних та інші результати інтелектуальної діяльності за відсутності явним чином вираженої згоди правовласника на такі дії.
  • 7.1.8. Будь-яке використання Сайту або Контенту, крім дозволеного в справжніх Правилах або у разі явно вираженої згоди правовласника на таке використання, без попереднього письмового дозволу правовласника, категорично заборонено.
  • 7.1.9. Якщо інше явно не встановлено в цих Правилах, ніщо в цих Правилах не може бути розглянуте як передача виняткових прав на Контент.
 • 7.2. Відповідальність за порушення виняткових прав.
  • 7.2.1. Користувач несе особисту відповідальність за будь-який Контент або ту чи іншу інформацію, яку він завантажує або іншим способом доводить до загального відома (публікує) на Сайті або за його допомоги. Користувач не має права завантажувати, передавати або публікувати Контент на Сайті, якщо він не володіє відповідними правами на вчинення таких дій, придбаними або переданими йому відповідно до законодавства України. При виявленні порушення прав для подачі скарг використовуються Правила розгляду скарг на контент користувача.
  • 7.2.2. Адміністрація Сайту може, але не зобов'язана, переглядати Сайт на наявність забороненого Контенту і може видаляти або переміщувати (без попередження) будь-який Контент або користувачів на свій розсуд, за будь-якої причини або без причини, включаючи без всяких обмежень переміщення або видалення Контенту, який, на думку Адміністрації, порушує ці Правила, законодавство України та/або може порушувати права, заподіяти шкоду або загрожувати безпеці інших Користувачів або третіх осіб.
 • 7.3. Сайти та Контент третіх осіб.
  • 7.3.1. Сайт містить (або може містити) посилання на інші сайти в мережі Інтернет (сайти третіх осіб) так само, як і статті, фотографії, ілюстрації, графічні зображення, музику, звуки, відео, інформацію, додатки, програми і інший Контент, що належить або вихідний від третіх осіб (Контент третіх осіб), що є результатом інтелектуальної діяльності і охороняються відповідно до законодавства України.
  • 7.3.2. Зазначені треті особи та їх Контент не перевіряються Адміністрацією на відповідність тим або іншим вимогам (достовірності, повноти, сумлінності і т.п.). Адміністрація не несе відповідальність за будь-яку інформацію, розміщену на сайтах третіх осіб, до яких Користувач отримує доступ через Сайт або через Контент третіх осіб, включаючи, в тому числі, будь-які думки або твердження, виражені на сайтах третіх осіб або в їх контент.
  • 7.3.3. Розміщені на Сайті посилання або інструкції по завантаженню файлів і (або) установці програм третіх осіб не означають підтримки або схвалення цих дій з боку Адміністрації. Така інформація може бути видалена Адміністрацією, якщо присутнє порушення законодавства України.
  • 7.3.4. Посилання на будь-який сайт, продукт, послугу, будь-яку інформацію комерційного або некомерційного характеру, розміщена на Сайті, не є схваленням або рекомендацією даних продуктів (послуг) з боку Адміністрації.
  • 7.3.5. Якщо Користувач вирішив покинути Сайт і перейти до сайтів третіх осіб або використати, або встановити програми третіх осіб, він робить це на свій ризик і з цього моменту ці Правила більше не поширюються на Користувача. При подальших діях Користувачеві варто керуватися застосовними нормами і політикою, у тому числі діловими звичаями тих осіб, чий Контент він збирається використовувати.

8. Функціонування Моя Україна - моя Родина і відповідальність при його використанні
 • 8.1. Користувачі несуть відповідальність за власні дії у зв'язку зі створенням і розміщенням інформації на власній персональній сторінці на Сайті, а також у зв'язку з розміщенням інформації на персональних сторінках інших Користувачів і в інших розділах Сайту відповідно до чинного законодавства України. Порушення цих Правил та чинного законодавства України тягне за собою цивільно-правову, адміністративну та кримінальну відповідальність.
 • 8.2. Адміністрація Сайту надає технічну можливість його використання Користувачами, не бере участь у формуванні змісту персональних сторінок Користувачів і не контролює і не несе відповідальності за дії або бездіяльність будь-яких осіб щодо використання Сайту або формування і використання змісту персональних сторінок користувачів на Сайті.
 • 8.3. В інформаційній системі Сайту і його програмному забезпеченні відсутні технічні рішення, які здійснюють автоматичні цензуру і контроль дій та інформаційних відносин Користувачів з використання Сайту, за винятком спеціальних технічних рішень, які можуть реалізовуватися Адміністрацією з метою запобігання та припинення порушень прав третіх осіб на результати інтелектуальної діяльності.
 • 8.4. Адміністрація залишає за собою право в будь-який час змінювати оформлення Сайту, його зміст, список сервісів, змінювати або доповнювати використовувані скрипти, програмне забезпечення та інші об'єкти, що використовуються або зберігаються на Сайті, будь-які серверні додатки у будь-який час з попереднім повідомленням або без такого.
 • 8.5. Адміністрація Сайту не займається попередньою модерацією або цензурою інформації Користувачів і робить дії по захисту прав та інтересів осіб і забезпеченню дотримання вимог законодавства України тільки після звернення зацікавленої особи до Адміністрації Сайту в установленому порядку.
 • 8.6. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за порушення Користувачем цих Правил і залишає за собою право на свій власний розсуд, а також при отриманні інформації від інших користувачів або третіх осіб про порушення Користувачем цих Правил, змінювати (модерувати) або видаляти будь-яку опубліковану Користувачем інформацію, яка порушує заборони, встановлені цими Правилами (включаючи особисті повідомлення), призупиняти, обмежувати або припиняти доступ Користувача до всіх або до будь-якого з розділів або функціоналу Сайту в будь-який час з будь-якої причини або без пояснення причин, з попереднім повідомленням або без такого. Адміністрація Сайту закріплює за собою право видалити персональну сторінку Користувача та/або призупинити, обмежити або припинити доступ Користувача до будь-якої з функціональних можливостей Сайту, якщо Адміністрація виявить, що на її думку, Користувач становить загрозу для Сайту та/або його Користувачів. Адміністрація Сайту реалізує описані вище заходи відповідно до чинного законодавства і не несе відповідальності за можливі негативні наслідки таких заходів для Користувача або третіх осіб.
 • 8.7. Видалення персональної сторінки Користувача означає автоматичне видалення всієї інформації, розміщеної на ній, а також всієї інформації Користувача, введеної при реєстрації на Сайті. Після видалення персональної сторінки Користувач втрачає права доступу до Сайту.
 • 8.8. Адміністрація Сайту забезпечує функціонування і працездатність Сайту і зобов'язується оперативно відновлювати його працездатність у разі технічних збоїв і перерв. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за тимчасові збої і перерви в роботі Сайту і викликані ними втрату інформації. Адміністрація не несе відповідальності за будь-які збитки комп'ютеру Користувача або іншої особи, мобільним пристроям, будь-якому іншому обладнанню або програмному забезпеченню, викликані або пов'язані з завантажуванням матеріалів з Сайту або за посиланнями, розміщеними на Сайті.
 • 8.9. Адміністрація Сайту має право розпоряджатися статистичною інформацією, пов'язаної з функціонуванням Сайту, а також інформацією Користувачів для забезпечення адресного показу рекламної інформації різним аудиторіям Користувачів Сайту. Для цілей організації функціонування та технічної підтримки Сайту і виконання цих Правил Адміністрація Сайту має технічну можливість доступу до персональних сторінок користувачів, яку реалізує тільки у випадках, встановлених цими Правилами.
 • 8.10. Адміністрація Сайту має право направляти Користувачеві інформацію про розвиток Сайту і його функціоналу, а також рекламувати власну діяльність.
 • 8.11. Обмеження відповідальності Адміністрації Сайту:
  • 8.11.1. САЙТ І ЙОГО СЕРВІСИ,ВКЛЮЧАЮЧИ ВСІ СКРИПТИ, ПРОГРАМИ, КОНТЕНТ І ОФОРМЛЕННЯ САЙТУ НАДАЮТЬСЯ «ЯК Є». АДМІНІСТРАЦІЯ ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД БУДЬ-ЯКОЇ ГАРАНТІЇ ТОГО, ЩО САЙТ АБО ЙОГО СЕРВІСИ МОЖУТЬ ПІДХОДИТИ АБО НЕ ПІДХОДИТЬ ДЛЯ КОНКРЕТНИХ ЦІЛЕЙ ВИКОРИСТАННЯ. АДМІНІСТРАЦІЯ НЕ МОЖЕ ГАРАНТУВАТИ І НЕ ОБІЦЯЄ НІЯКИХ СПЕЦИФІЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ВІД ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ ТА/АБО ЙОГО ФУНКЦІОНАЛУ;
  • 8.11.2. ЩОБ УНИКНУТИ НЕПОРОЗУМІНЬ КОРИСТУВАЧУ СЛІД ДОТРИМУВАТИСЯ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ У ЗАВАНТАЖЕННІ З САЙТУ АБО З РОЗМІЩЕННЯ НА НЬОМУ ПОСИЛАНЬ, І ВИКОРИСТАННІ БУДЬ-ЯКИХ ФАЙЛІВ, В ТОМУ ЧИСЛІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. АДМІНІСТРАЦІЯ САЙТУ НАСТІЙНО РЕКОМЕНДУЄ ВИКОРИСТОВУВАТИ ТІЛЬКИ ЛІЦЕНЗІЙНЕ, ЗОКРЕМА АНТИВІРУСНЕ, ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ;
  • 8.11.3. ВИКОРИСТОВУЮЧИ САЙТ, КОРИСТУВАЧ ПОГОДЖУЄТЬСЯ З ТИМ, ЩО ЗАВАНТАЖУЮЧИ З САЙТУ АБО З ЙОГО ДОПОМОГОЮ БУДЬ-ЯКІ МАТЕРІАЛИ НА СВІЙ ВЛАСНИЙ РИЗИК І НЕСЕ ОСОБИСТУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА МОЖЛИВІ НАСЛІДКИ ВИКОРИСТАННЯ ЗАЗНАЧЕНИХ МАТЕРІАЛІВ, В ТОМУ ЧИСЛІ ЗА ЗБИТКИ, ЩО ЦЕ МОЖЕ ЗАПОДІЯТИ КОМП'ЮТЕРУ КОРИСТУВАЧА АБО ТРЕТІМ ОСОБАМ, ЗА ВТРАТУ ДАНИХ АБО БУДЬ-ЯКУ ІНШУ ШКОДУ;
  • 8.11.4. НІ ЗА ЯКИХ ОБСТАВИН АДМІНІСТРАЦІЯ САЙТУ АБО ЇЇ ПРЕДСТАВНИКИ НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕД КОРИСТУВАЧЕМ АБО ПЕРЕД БУДЬ-ЯКИМИ ТРЕТІМИ ОСОБАМИ ЗА БУДЬ-ЯКІ НЕПРЯМІ, ВИПАДКОВІ, НЕНАВМИСНІ ЗБИТКИ, ВКЛЮЧАЮЧИ УПУЩЕНУ ВИГОДУ АБО ВТРАЧЕНІ ДАНІ, ШКОДУ ЧЕСТІ, ГІДНІСТЬ ЧИ ДІЛОВУ РЕПУТАЦІЮ, ВИКЛИКАНУ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИКОРИСТАННЯМ САЙТУ, ЗМІСТ САЙТУ АБО ІНШИХ МАТЕРІАЛІВ, ДО ЯКОГО ВИ АБО ІНШІ ОСОБИ ОТРИМАЛИ ДОСТУП ЗА ДОПОМОГОЮ САЙТУ, НАВІТЬ ЯКЩО АДМІНІСТРАЦІЯ САЙТУ ПОПЕРЕДЖАЛА АБО ВКАЗУВАЛА НА МОЖЛИВІСТЬ ТАКОЇ ШКОДИ.

9. Заключні положення
 • 9.1. Чинні Правила складають угоду між Користувачем і Адміністрацією Сайту щодо порядку використання Сайту і його функціоналу і замінюють собою всі попередні угоди між Користувачем і Адміністрацією;
 • 9.2. Чинні Правила регулюються і тлумачаться відповідно до законодавства України. Питання, не врегульовані Правилами, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України.
 • 9.3. У разі виникнення будь-яких суперечок або розбіжностей, пов'язаних з виконанням цих Правил, Користувач і Адміністрація Сайту докладуть всіх зусиль для їх вирішення шляхом проведення переговорів між ними. У випадку, якщо суперечки не будуть вирішені шляхом переговорів, суперечки підлягають вирішенню в порядку, встановленому чинним законодавством України.
 • 9.4. Чинні Правила набувають чинності для Користувача з моменту його приєднання до них і діють протягом невизначеного терміну.
 • 9.5. Чинні Правила складені українською мовою і можуть бути надані Користувачу для ознайомлення іншою мовою. 
 • 9.6. Якщо з тих чи інших причин одне або декілька положень цих Правил будуть визнані недійсними або не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосовність інших положень.