Політика конфіденційностіПравила захисту інформації про користувачів сайту ukraine.heaglobe.com

1. Загальні положення
 • 1.1. Ці Правила є офіційним документом Товариства з обмеженою відповідальністю «В Контакте», розташованого за адресою 02222, Київ,  вул. Закревського, 28 (далі – Адміністрація Сайту), і визначають порядок обробки і захисту інформації про фізичних осіб, що користуються послугами інтернет-сайту http://ukraine.heaglobe.com (далі – Сайт) і його сервісами (далі – Користувачі).
 • 1.2. Метою цих Правил є забезпечення належного захисту інформації про користувачів, у тому числі їх персональних даних, від несанкціонованого доступу і розголошення.
 • 1.3. Відносини, пов'язані із збором, зберіганням, поширенням і захистом інформації про користувачів Сайту, регулюються цими Правилами, іншими офіційними документами Адміністрації Сайту і чинним українським законодавством.
 • 1.4. Чинна редакція Правил, що є публічним документом, доступна будь-якому користувачеві мережі Інтернет при переході по гіпертекстовому посиланню Конфіденційність. Адміністрація Сайту має право вносити зміни в ці Правила. При внесенні змін до Правил Адміністрація Сайту повідомляє про це користувачів шляхом розміщення нової редакції Правил на Сайті за постійною адресою http://ukraine.heaglobe.com/privacy не пізніше, ніж за 10 днів до набрання чинності відповідних змін. Попередні редакції Правил зберігаються в архіві документації Адміністрації Сайту.
 • 1.5 Ці Правила розроблені та використовуються відповідно до Правил користування сайтом ukraine.heaglobe.com, розміщеними на Сайті за адресою http://ukraine.heaglobe.com/pravila. У разі наявності протиріч між цими Правилами та іншими офіційними документами Адміністрації Сайту застосуванню підлягають ці Правила.
 • 1.6 Реєструючись і використовуючи Сайт, користувач висловлює свою згоду з умовами цих Правил.
 • 1.7 У разі незгоди користувача з умовами цих Правил використання Сайту і його сервісів має бути негайно припинене.


2. Умови користування Сайтом
 • 2.1. Надаючи послуги з використання Сайту і його сервісів (далі – Послуги Сайту), Адміністрація Сайту, діючи розумно і сумлінно, вважає, що користувач:
  • володіє всіма необхідними правами, що дозволяють йому здійснювати реєстрацію та використовувати справжній Сайт;
  • вказує достовірну інформацію про себе в обсягах, необхідних для користування Послугами Сайту;
  • усвідомлює, що інформація на Сайті, що розміщується користувачем про себе, може ставати доступною для інших користувачів Сайту і користувачів Інтернету, може бути скопійована і поширена такими користувачами;
  • усвідомлює, що деякі види інформації, передані ним іншим користувачам, не можуть бути видалені самим користувачем;
  • ознайомлений з цими Правилами, висловлює свою згоду з ними і приймає на себе зазначені в них права і обов'язки.
 • 2.2. Адміністрація Сайту не перевіряє достовірність одержуваної (яка збирається) інформації про користувачів, за винятком випадків, коли така перевірка необхідна з метою виконання Адміністрацією Сайту зобов'язань перед користувачем.


3. Цілі обробки інформації
Адміністрація Сайту здійснює обробку інформації про користувачів, у тому числі їх персональних даних, з метою виконання зобов'язань Адміністрації Сайту перед користувачами по відношенню використання Сайту і його сервісів. 


4. Склад інформації про користувачів
 • 4.1. Персональні дані користувачів
  Персональні дані користувачів містять у собі:
  • 4.1.1. дані, що надаються користувачами і мінімально необхідні для реєстрації на Сайті: ім'я, прізвище, номер мобільного телефону та адреса електронної пошти);
  • 4.1.2. ті, котрі додатково надаються Користувачами за запитом Адміністрації Сайту в цілях виконання Адміністрацією Сайту зобов'язань перед Користувачами, що випливають з договору на надання Послуг Сайту. Адміністрація Сайту має право, зокрема, запросити у Користувача копію документа, що посвідчує особу, або іншого документа, що містить ім'я, прізвище, фотографію Користувача, а також іншу додаткову інформацію, яка, на розсуд Адміністрації Сайту, буде необхідною і достатньою для ідентифікації такого Користувача і дозволить виключити зловживання і порушення прав третіх осіб.
 • 4.2. Інша інформація про користувачів, яка оброблюється Адміністрацією Сайту
  Адміністрація Сайту обробляє також іншу інформацію про користувачів, яка включає в себе:
  • 4.2.1. стандартні дані, що автоматично отримуються http-сервером під час доступу до Сайту і подальші дії Користувача (IP-адреса хосту, вид операційної системи користувача, сторінки Сайту, що відвідані користувачем).
  • 4.2.2. інформація, автоматично отримується при доступі до Сайту з використанням закладок (cookies); 
  • 4.2.3. інформація, отримана в результаті дій інших користувачів на Сайті (зокрема, позначки, зроблені на відеозаписах і фотографіях іншими Користувачами).


5. Обробка інформації про користувачів
 • 5.1. Обробка персональних даних здійснюється на основі принципів:
  а) законності цілей і способів обробки персональних даних; 
  б) добросовісності; 
  в) відповідності цілей обробки персональних даних цілям, заздалегідь визначеним і заявленим при зборі персональних даних, а також повноважень Адміністрації Сайту; 
  г) відповідності обсягу та характеру персональних даних, що обробляються, способів обробки персональних даних цілям обробки персональних даних; 
  ґ) неприпустимість об'єднання створених для несумісних між собою цілей баз даних, що містять персональні дані.
  • 5.1.1. Умови та цілі обробки персональних даних 
   Адміністрація Сайту здійснює обробку персональних даних користувача в цілях виконання договору між Адміністрацією Сайту і Користувачем на надання Послуг Сайту (п. 2.2 Правил користування Сайтом ukraine.heaglobe.com http://ukraine.heaglobe.com/pravila). 
  • 5.1.2. Збір персональних даних 
   Збір персональних даних користувача здійснюється на Сайті при реєстрації, а також у подальшому при внесенні користувачем за своєю ініціативою додаткових відомостей про себе за допомогою інструментарію Сайту. 
   Персональні дані, передбачені п. 4.1.1. цих Правил, надаються користувачем і є мінімально необхідними при реєстрації. 
   Персональні дані, передбачені п. 4.1.2. цих Правил, додатково надаються користувачем за власною ініціативою.
  • 5.1.3. Зберігання і використання персональних даних 
   Персональні дані користувачів зберігаються виключно на електронних носіях і обробляються з використанням автоматизованих систем, за вийнятком випадків, коли неавтоматизована обробка персональних даних необхідна у зв'язку з виконанням вимог законодавства.
  • 5.1.4. Передача персональних даних 
   Персональні дані користувачів не передаються будь-яким третім особам, за винятком випадків, прямо передбачених цими Правилами. 
   При вказівці користувача або при наявності згоди користувача можлива передача персональних даних користувача третім особам-контрагентам Адміністрації Сайту з умовою прийняття такими контрагентами зобов'язань щодо забезпечення конфіденційності отриманої інформації, зокрема, при використанні додатків. 
   Додатки, що використовуються користувачами на Сайті, розміщуються і підтримуються третіми особами (розробниками), які діють незалежно від Адміністрації Сайту і не виступають від імені або за дорученням Адміністрації Сайту. Користувачі зобов'язані самостійно ознайомитися з правилами надання послуг та політикою захисту персональних даних таких третіх осіб (розробка) до початку використання відповідних додатків. 
   Дії таких третіх осіб (розробка) регулюються офіційним документом Адміністрації Сайту Умовами розміщення додатків. 
   Надання персональних даних користувачів за запитом державних органів (органів місцевого самоврядування) здійснюється в порядку, передбаченому законодавством.
  • 5.1.5. Знищення персональних даних 
   Персональні дані користувача знищуються при: 
   - самостійному видаленні користувачем даних зі своєї персональної сторінки; 
   - самостійному видаленні користувачем своєї персональної сторінки з використанням функціональної можливості «видалити свою сторінку»; 
   - видаленні Адміністрацією Сайту інформації, що розміщується користувачем, а також персональної сторінки користувача у випадках, встановлених Правилами користування сайтом ukraine.heaglobe.com http://ukraine.heaglobe.com/pravila (п.п. 7.2.2. і 8.6.).

6. Права та обов'язки користувачів
 • 6.1. Користувачі мають право:
  • 6.1.1. здійснювати вільний безкоштовний доступ до інформації про себе за допомогою завантаження своїх персональних сторінок на Сайті з використанням поштової скриньки;
  • 6.1.2. самостійно вносити зміни та виправлення в інформацію про себе на персональній сторінці користувача на Сайті, за умови, що такі зміни та виправлення містять актуальну і достовірну інформацію;
  • 6.1.3. видаляти інформацію про себе з своєї персональної сторінки на Сайті;
  • 6.1.4. вимагати від Адміністрації Сайту уточнення своїх персональних даних, їх блокування або знищення у разі, якщо такі дані є неповними, застарілими, недостовірними, незаконно отриманими або не є необхідними для заявленої мети обробки і якщо неможливо самостійно виконати дії, передбачені п.п. 6.1.3. і 6.1.4. цих Правил;
  • 6.1.5. на підставі запиту отримувати від Адміністрації Сайту інформацію, що стосується обробки його персональних даних.
 • 6.2. Оскільки Сайт є універсальним засобом комунікації і пошуку людей і головною функцією Сайту є відновлення і підтримання зв'язків зі старими і новими знайомими, вся інформація про зареєстрованого Користувача завжди доступна будь-якому зареєстрованому Користувачеві Сайту і не зареєстрованому.


7. Заходи щодо захисту інформації про користувачів
 • 7.1. Адміністрація Сайту приймає технічні та організаційно-правові заходи з метою забезпечення захисту персональних даних Користувача від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також від інших неправомірних дій.
 • 7.2. Для авторизації доступу до Сайту використовується адреса електронної пошти. Відповідальність за збереження даної інформації несе Користувач. Користувач не має права передавати власний електронну пошту третім особам, а також зобов'язаний вживати заходів щодо забезпечення їх конфіденційності.
 • 7.3. З метою забезпечення більш надійного захисту інформації про користувачів Адміністрація Сайту використовує систему прив'язки сторінки до мобільного телефону. Для здійснення даної системи Користувач повинен надати Адміністрації Сайту номер свого мобільного телефону. 
  В рамках системи прив'язки сторінки до мобільного телефону Користувач в разі втрати можливочті доступу до Сайту може відновити доступ до сторінки.


8. Обмеження дії Правил
Дія цих Правил не поширюється на дії та інтернет-ресурси третіх осіб. 

Адміністрація Сайту не несе відповідальності за дії третіх осіб, що отримали в результаті використання Інтернету або Послуг Сайту доступ до інформації про користувача у відповідності з обраним користувачем рівнем конфіденційності, за наслідки використання інформації, яка, в силу природи Сайту, доступна будь-якому користувачеві мережі Інтернет. Адміністрація Сайту рекомендує користувачам відповідально підходити до вирішення питання про обсяг інформації про себе, що розміщується. 


9. Звернення користувачів
 • 9.1. Користувачі мають право направляти Адміністрації Сайту свої запити, в тому числі запити щодо використання їх персональних даних, передбачені п. 6.1.6 цих Правил, в письмовій формі за адресою: Україна, м. Київ, вул. Закревського, 28 або у формі електронного документа, підписаного кваліфікованої електронним підписом відповідно до законодавства України, на адресу електронної пошти: support@heaglobe.com.
 • 9.2. Запит, що направляється користувачем, повинен містити наступну інформацію:
  • номер основного документа, що засвідчує особу користувача або його представника;
  • відомості про дату видачі зазначеного документа та про органи які його видали;
  • відомості, що підтверджують участь користувача у відносинах з оператором;
  • підпис користувача або його представника.
 • 9.3. Адміністрація Сайту зобов'язується розглянути і направити відповідь на запит, що надійшов користувача протягом 30 днів з моменту надходження звернення.
 • 9.4. Вся кореспонденція, отримана Адміністрацією Сайту від користувачів (обігу в письмовій або електронній формі), ставиться до інформації обмеженого доступу і не розголошується без письмової згоди користувача. Персональні дані і інша інформація про користувача, який спрямував запит, не можуть бути без спеціальної згоди користувача використані інакше, як для відповіді по темі отриманого запиту або у випадках, прямо передбачених законодавством.